• Nadrejena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Članki in novice

Tantra – pot Svobode

reinkarnacijaTantra je znanost, veda o reinkarnaciji, o življenju in smrti. Vsem sta nam skupna rojstvo in smrt. Vsi se rodimo in umremo. Sami si izberemo uro, datum in kraj rojstva, starše, vrtec, če smo ga obiskovali, šolo, življenjske partnerje, prijatelje, službo.  Ko umremo, si sami izberemo način odhoda vse v skladu z razvojem naše duše. Tudi ljudi, ki nas bodo spremljali, saj s “smrtjo” odložimo telo, medtem ko duša odide v duhovni svet, da si izbere novo telo v novem življenju z drugačnimi lekcijami.  Medtem pa živimo življenje, ki smo si ga sami izbrali, izbiramo lekcije, ki se jih moramo v posamezni inkarnaciji naučiti, da bi se naučili Ljubiti. Ljubiti sami sebe! Bistvo Tantre je ravno zavedanje. Preseganje omejujočih vzorcev, navad, ki nas držijo v iluzijah in doseči mokšo – osvoboditev. Pot Tantre je pot Svobode. Največji “sovražnik” na poti Svobode je ego, v vseh možnih oblikah, kot npr. samopomembnost, vzvišenost, nezmožnost priznati napake, zagledanost v svoj prav, domišljavost, nadutost, narcisoidnost, prelaganje svojega dela odgovornosti na druge, iskanje krivcev in še bi lahko naštevali.

Tantra je visoko posvečeno, sveto znanje, ki je bilo dano visoko razvitim dušam z namenom duhovne osvoboditve. Težko je bilo najti prave učence, ki so bili sposobni razumeti sami sebe, odvreči vse maske, iluzije o sebi, sploh pa razumeti učiteljeve metode, ki so bile prilagojene energiji učenca in stopnji njegovega razvoja. Med njima je bila visoka stopnja zaupanja, razumevanja in spoštovanja. V odnosu sta bila enakopravna, saj Tantra uči, da smo vsi eno, ni razlik med nami, vse je eno, ker je vseeno. Tu lahko pride do zlorabe znanja, če  kdo izmed učencev uživa poseben status, se ga poveličuje, druge pa ponižuje oziroma se jih ne jemlje resno. Nihče naj se ne bi postavljal v vlogo razSodnika, boga, saj življenje samo poskrbi za lekcije, ki se jih mora posamezna duša naučiti. So pa lekcije velikokrat zelo boleče. In kar te ne ubije, te samo okrepi. Bistven je odnos do sebe, življenja in smrti. Tantra je pot, ki velikokrat zahteva močen rez, je kot rezilo, ki odstrani vse, kar ovira Svobodo, zahteva močno preobrazbo, je kot hoja po tankem ledu, hoja po žici, pri kateri moraš resnično biti zelo previden.

Tako kot vsaka stvar ima tudi pot Svobode pozitivno in negativno stran. Najhujša zloraba je zloraba Zaupanja in zloraba Ljubezni. Zloraba Zaupanja pomeni izdajo posvečenega znanja osebam, ki nimajo dostopa do tega znanja. Zato ga tudi ne morejo razumeti oziroma ga razumejo z vidika trenutnega razvoja svoje duše, kar pa je lahko zanje usodno. Je velika razlika med ozaveščenim znanjem, do katerega prideš sam, ali pa če določene informacije dobiš od druge osebe. Ravno zato je bistvo te poti zaupanje, zavedanje in ozaveščanje, videnje sebe iz različnih zornih kotov. Odprt, iskren, topel in srčen odnos med dvema je pogoj za spolnost s srcem. Vendar je najprej pomembno, da si iskren sam s seboj, šele potem si lahko iskren do drugega. Takšen odnos kot imaš do sebe, imaš do drugih. Prodreti do svojega lastnega bistva, šele potem lahko dovoliš drugemu, da prodre do tvojega bistva. In to je Ljubezen, ki je redka rožica, ki se zgodi tu in tam.

Zloraba Zaupanja je zelo močno povezana z zlorabo Ljubezni – spolnost brez srca, ki vodi v smrt.  Smrt je iluzija oziroma odrešitev za marsikatero dušo, je Prehod v drugo dimenzijo.  Treba je preseči stanja, kot so pohota, poželenje, strast, zaljubljenost, in se dvigniti na nivo srčne čakre. Ravno zaradi tega so bila ta znanja nekoč dostopna samo določenim osebam ali pa je bil potreben umik v izolacijo – razni ašrami, templji, da se je lahko dvignila notranja moč, s tem pa tudi zavedanje. Ukrepi oziroma metode, ki jih je uporabljal učitelj pri določenem učencu, pri drugem učencu, ki ni bil pripravljen na to pot, lahko pusti nepopravljive posledice. Učitelj je imel veliko odgovornost do učencev in obratno, tudi učenec je imel odgovornost do učitelja.

In če se vrnemo nazaj k Ljubezni. Pri spolnosti brez srca gre za fizični stik dveh teles, duši nista prisotni, pri spolnosti s srcem pa gre za stičišče dveh središč, dveh duš, dveh jeder, ki pripelje v stik z Božanskim. Zato je bilo in je še vedno tako pomembno, da se to znanje uporablja z najvišjim  Spoštovanjem, saj v prvem primeru gre za smrt, v drugem za Ljubezen. In če ni to znanje podprto z visoko, srčno energijo,  če se vstopi v odnos brez zavedanja, gre za krajo energije, ki lahko na koncu pripelje tudi do predčasnega odhoda, ker se energija zgublja, razpršuje, namesto da bi se dvigovala. In tu gre resnično za zelo tanko mejo med življenjem in smrtjo.

Tantra je v bistvu zelo širok pojem, znanje, ki se je prenašalo iz učitelja na učenca. Spolnost pri Tantri vsebuje samo deset odstotkov vsega znanja, zato je velikokrat ta pot razumljena popolnoma napačno. Tako kot Bhagavad-gita  uči o reinkarnaciji, uči o tem tudi Tantra s tem, da Tantra vsebuje veliko bolj prečiščena besedila, čisto znanje. Pri Bhagavad-giti se spolnost ne uporablja kot orodje za dosego svobode, medtem ko lahko tantrik koristi svojo moč preko spolnosti z namenom, da doseže višja stanja zavesti do dokončne osvoboditve. Zaradi tega se Tantra šteje za visoko posvečeno, sveto znanje, ki pa je bilo skozi zgodovino velikokrat zlorabljeno.  Je tudi znanje, ki govori  o tem, da duša naseli telo, izbere si telo, ki je v skladu s posamezno inkarnacijo, in lekcijo, ki jo je treba osvojiti. Če se npr. moramo naučiti lekcijo preseganja strahu pred smrtjo, si lahko izberemo vlogo kralja, vladarja, ki se bojuje v bitkah ravno z namenom preseganja trpljenja, bolečine in soočanja s smrtjo iz dneva v dan. In bistveno je ravno preseganje strahu pred smrtjo, ki je samo iluzija. Neprecenljiva izkušnja duše. Ni prav in ni narobe. Izkušnje si sami izbiramo, ravno z namenom učenja. Ni rojstva brez smrti  in ni smrti brez ponovnega rojstva. Vsak začetek ima svoj konec in vsak konec ima svoj začetek. Vse to je Tantra in še mnogo več. Je pot Svobode, ki pripelje do končnega cilja, ki pa je Samouresničenje. Razsvetljenje. Izstopiti iz karmičnega kroga ponovnega rojstva in umiranja. Preseči samsaro in doseči nirvano, mokšo.

Aleksandra Jamnik