Predstavitev društva Magičnost gibanja. Kaj počnemo, kje se nahajamo in kakšno je naše poslanstvo.

 

 

MAGIČNOST GIBANJA

Magičnost gibanja smo skupina povezanih posameznikov z znanjem in zavestjo o višjem smislu bivanja na Zemlji. Raziskujemo sebe in svoje sposobnosti, da bi se osvobodili omejujočih navad, vzorcev negativnega razmišljanja in delovanja ter zaživeli s polno zavestjo. Smo iskalci znanja in resnice ter neprestano razvijamo orodja za razrešitev problemov. Ta orodja so energijske gibalno-dihalne in meditacijske tehnike, ki jih učimo na individualnih in skupinskih delavnicah po vsej Sloveniji. S pomočjo teh tehnik lažje obvladujemo čustvene in mentalne energije in jih uporabljamo v dobro sebe in drugih.

Ta orodja so energijske gibalno-dihalne in meditacijske tehnike, ki jih učimo na individualnih in skupinskih delavnicah po vsej Sloveniji. S pomočjo teh tehnik se fizično in energijsko telo lažje povežeta in delujeta usklajeno. Tako lažje obvladujemo čustvene in mentalne energije in jih uporabljamo v dobro sebe in drugih.

Ob uporabi sposobnosti razširjenja zavesti, poslušanja in videnja energije z več nivojev kreiramo in neprestano prilagajamo tehnike trenutku in posamezniku. Vsi člani skupine smo tesno povezani s svojimi višjimi jazi in tako dobivamo znanje, ki je izjemno čisto.

Kdor nima težav z abstraktnim razmišljanjem in dojema, da je vse energija in da je od naše sposobnosti obvladovanja lastne energije oziroma samih sebe odvisno tudi naše življenje – dobrodošel v naši skupini.
Smo v času velikih sprememb, ko odpada iluzija mnogih tisočletij, ko odpada mentalno in čustveno suženjstvo človeštva. Energija je vsak dan močnejša in treba se je znati pripraviti, ubraniti, sprejeti in odpustiti. Treba je vedeti, kaj je naše in kaj ni, kaj lahko obdržimo in česa ne. Nova doba prinaša potrebo po popolnem odpuščanju starega, da se bo lahko sprejelo novo

Društvo MG po Sloveniji organizira delavnice, vadbe, treninge energijskih gibalno-dihalnih in meditacijskih tehnik za:

-    raziskovanje sebe in svojih sposobnosti
-    učenje novih znanj
-    uporabo energijskih tehnik v praksi
-    širjenje zavesti
-    zdravo in vitalno telo
-    premagovanje stresa
-    razreševanje medsebojnih odnosov
-    sproščanje notranjih napetosti
-    razreševanje družinskih oziroma karmičnih vzorcev
-    zdravljenje in aktivacijo čaker
-    energijske odvezave
-    zbiranje razpršene energije
-    prizemljevanje
-    usmerjanje energije in namere
-    povezovanje z višjim jazom in vodniki z višjih nivojev