• Kategorija: Tehnike

PLEJADSKE TEHNIKE

Plejadske tehnike sodijo med naprednejše tehnike. V poštev pridejo, ko smo sposobni zaznavati svoje energijsko telo, ločeno od fizičnega telesa. In ko smo z dolgoletnim discipliniranim izvajanjem gibalnih energijskih tehnik sprostili večino svojih napetosti.

Gre za delo z energijskim telesom, dvojnikom in KA-telesom (svetlobno telo ali Kristusovo telo), ki nam omogočajo stik, zaznavo in delo z višjimi frekvencami, dimenzijami, bitji.