• Kategorija: Tehnike

KREATIVNA VIZUALIZACIJA

Gre za obliko mentalnega predstavljanja, s pomočjo katerega usmerjamo energijo.S kreativno vizualizacijo treniramo pozornost in domišljijo, mentalno koncentracijo in zavedanje drugih ravni obstoja. Pomaga nam, da prekinemo svoja vsakodnevna premlevanja in se usmerimo v želene cilje, vizijo in aktiviramo nove možnosti za uresničitev le-teh. Končni cilj kreativne vizualizacije je materializacija.