Osnova poti Svobode je brezgrajnost. Tantra zelo poudarja kvaliteto brezgrajnosti, saj že sama beseda pove, da smo brez graje in v stanju sprejemanja. Ko hodimo po poti Svobode, doživimo veliko vzponov in padcev. Zelo hitro je treba osvojiti lekcije, saj vse veliko hitreje poteka, kot če nismo na tej poti. Učenec je izpostavljen vedno težjim preizkušnjam, saj se s tem krepita njegova trdnost in moč. Vsak dobi toliko, kolikor zmore, seveda v skladu z dušnim načrtom posameznika in v okviru višjega reda. Niti dve poti nista enaki, prav tako so različne tudi lekcije, ki jih mora osvojiti vsak učenec, ki je na poti Svobode. Pomembno je, da slišimo in upoštevamo navodila duhovnih vodnikov. Vsak ima svoje vodnike in tudi navodila, ki veljajo izključno za vsakega posameznika. Navodil ne more upoštevati, niti ne sme našim navodilom slediti nekdo drug, saj niso namenjena drugim, temveč nam. Zato je treba biti zelo previden pri tem, s kom se pogovarjamo o navodilih svojega duhovnega vodstva.

Tantra uči tudi o molčečnosti. So stvari, ki jih je treba nujno obdržati zase, saj bi v nasprotnem primeru naredili več škode kot koristi. Navodila, ki jih prejemamo, lahko pridejo v obliki sporočil od posameznikov, ki jih srečujemo v vsakodnevnem življenju, ali pa s sanjami. Za pravilno razčlenitev navodil je priporočljivo, da smo v stanju notranje tišine. Samo v takem stanju lahko pravilno razumemo navodila. Zato je izredno pomembno, da se urimo v notranji tišini, saj nas ta pripelje v stik z božanskim.

Brezgrajnost najlažje občutimo, če se poskušamo postaviti v vlogo nekoga drugega. Da si predstavljamo, kako bi mi sami delovali, če bi bili v »koži druge osebe.« Velikokrat lahko v takih situacijah doživimo globoko sočutje. Vsak deluje v življenju tako kot ve, zna in zmore. Če bi bil/-a sposoben/-a več, bi tudi drugače deloval/-a. Bistveno je razvijanje sočutja ali empatije do sočloveka. Ne vemo, kakšno pot imajo ljudje okoli nas. Mogoče se je nekdo prišel učit lekcije, da se zmore postaviti zase, zato tudi prejema take izzive, na podlagi katerih se je treba boriti. Nekdo drug se mora naučiti brezpogojne ljubezni do sebe in drugih ter prejema temu primerne priložnosti za učenje tega nauka. Spet nekdo tretji se mora naučiti, da je treba v življenju vse spustiti, da lahko začne znova. Tukaj ni enotnega pravila za vse, temveč je treba vsakega posameznika obravnavati kot samostojno bitje, kot individuum, kjer se na podlagi različnih življenjskih okoliščin učimo vsak svoje lekcije. Tantra izrazito poudarja različnost in sprejemanje vseh enako.

Večja moč pomeni tudi večjo moč odpuščanja. Odpuščanje pomeni brezgrajnost. Samo človek, ki odpušča, je lahko brezgrajen. Biti brez zamer, sodb in obsodb na račun sebe in drugih je brezgrajnost. To je vrlina, ki jo je treba osvojiti na poti Svobode. Da bi se približali Bogu v sebi, potrebujemo čisto, iskreno in odprto srce. Treba je odpirati svoje srce košček za koščkom. To je proces, ki traja vse življenje. Skozi lekcije in preizkušnje, ki jih ima vsak od nas, se učimo brezgrajnosti. Ko smo brezgrajni, smo v stanju popolnega sprejemanja. To je nirvana. Popoln notranji mir.

Obstajata dve vrsti moči. Prva je lažna moč, ki je pridobljena iz ega. Takrat smo polni sami sebe, se postavljamo nad druge in smo središče vesolja. Samo mi in nihče drug. Prava moč pa izhaja iz nas samih. Vemo, da smo majhen del v vesolju, zavedamo se povezanosti med nami kot človeštvom, da vsi prihajamo iz istega Izvora, skratka smo eno z vsem. Prava moč je, ko smo iskreni sami s seboj, ko smo sposobni videti sami sebe takšne, kot smo v resnici, in smo sposobni odpuščanja. Prava moč je vedno v resnici. Zato tudi pregovor: »Samo resnica te bo osvobodila.« Bolj ko jo živimo, več svobode čutimo. Ker Svoboda je Resnica. Drugemu nikoli ne moremo dati svobode, ampak jo lahko damo samo sami sebi. Nobenega ne moremo posedovati, saj je človek že v osnovi svobodno bitje. Osvobodimo lahko samo sebe.

Pot Svobode je zelo zahtevna, zato je treba, da svoj način življenja popolnoma prilagodimo tej poti. Zahteva železno disciplino in popolno predanost božjemu. Smo v celoti tukaj in zdaj in se soočamo z vsem, kar nam življenje prinaša. Samo tako lahko vidimo znake, ki nas vodijo po poti naprej. Smo v notranji tišini in globoko potopljeni vase, hkrati pa polno delujoči v zunanjem svetu. Zunanji svet je samo odslikava notranjega sveta. Oba sta med seboj zelo povezana in se močno dopolnjujeta.

Tantra je predhodnica budizma. Vsako znanje je v svojem času prineslo veliko priložnosti za rast in razvoj vsakega posameznika. Tako kot tantrični nauki, so tudi budistični dani določenim posameznikom z namenom preseganja trpljenja, ki posledično vodi v osvobojeno življenje. Trpljenje si povzročamo sami, ker ne poznamo zakonov življenja in plujemo proti toku. Čoln življenja je treba obrniti v pravo smer in s tem spremenimo svojo pot. To je tudi eno izmed glavnih učenj Tantre. Obrniti svoj čoln v pravo smer in pluti s tokom. Vsi imamo v sebi moč, da spremenimo smer svoje poti. Treba je to le želeti in hoteti.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.