Čas obstaja v tretji dimenziji, v peti in višjih dimenzijah ga ni. Je umetno ustvarjen, z namenom hitrejše evolucije človeštva. Merimo ga v sekundah, minutah in urah, lahko ga opredeljujemo kot prikaz mesecev, od januarja do decembra, kar predstavlja eno leto, ali kot prikaz letnih časov (pomlad, poletje, jesen in zima). Vemo, da vedno enako teče, samo mi ga doživljamo drugače. Če smo zaposleni ali se ukvarjamo s prijetnimi stvarmi, imamo občutek, da hitro teče, če doživljamo neprijetne situacije, se nam zdi, kot da se je ustavil. V resnici čas teče enako. Ena minuta je sestavljena iz šestdeset sekund, ena ura iz šestdeset minut, en dan lahko označujemo kot štiriindvajset ur. Zavedamo se, da je bila pred petimi minutami preteklost in da bo čez minuto prihodnost. Lahko bi rekli, da je celotno človeštvo ujeto v času.

V peti in višjih dimenzijah ni časa, niti prostora, ki sta značilna za tretjo dimenzijo. Višje ko gremo v svoji zavesti, bolj se zavedamo, da smo ujetniki časa in prostora. Tako deluje Zemlja v tretji dimenziji. Z dvigom vibracije Zemlje se dviguje tudi zavest človeštva. Zavedamo se pomena časa, vendar nas ne obvladuje več v takšni meri kot v preteklosti. Ugotovimo, da lahko stvari, ki jih moramo narediti, opravimo v enakem času kot prej, vendar ne s toliko stresa, ki je bilo prisotno pred tem. Pomembno je, da se zavedamo, da z dvigom zavesti tudi čas za nas drugače teče, čeprav je še vedno enako opredeljen. Ena minuta je šestdeset sekund, ena ura je šestdeset minut itd.

Bolj ko se dviguje energija Zemlje, bolj dojemljivi smo za sprejem novih energij. Vsak prebivalec na tem planetu čuti in po svoje doživlja ta proces. Bolj ko smo odprti, večja je povezava z vzporednimi svetovi. Ta povezava poteka na nivoju duš in je možna v peti dimenziji ali v višjih. Za to vrsto komunikacije ne potrebujemo fizičnega stika med nami, saj gre za napredno obliko sporazumevanja. Kot že povedano, ta poteka na nivoju duš in je možna, če gre za zelo močno povezavo med posameznimi dušami. Ker gre za peto dimenzijo, v kateri ni časa in prostora, poteka vedno v sedanjosti, kar pomeni tukaj in zdaj. Bistvena je sinhronost z Zemljo in dvigi posameznika, ki sovpadajo z dvigom vibracije našega planeta. Dušna povezava bo prevladujoča oblika komunikacije v peti dimenziji. Vendar je treba neprestano dvigovati svojo energijo, saj se nam s tem odpira popolnoma drug svet.

Bolj ko smo v peti dimenziji, hitreje čas beži, kar pomeni, da smo zmožni hitrega odziva na situacije. Stvari je treba hitreje ozavestiti in tudi sprejemati ter spuščati. Ker čas drugače teče, smo sposobni tudi drugačnega dojemanja realnosti, ki ga doživljamo v tretji dimenziji. Nadgrajuje se naša DNK. Najlažje si to predstavljamo, če vzamemo za primer računalnik in njegovo delovanje. Po določenem času ugotovimo, da je treba stvari oziroma programe posodobiti, saj začne računalnik počasneje delovati, prav tako se tudi programi, ki smo jih naložili, počasneje odzivajo. Skratka, računalnik je treba posodobiti in na novo naložiti programe. Enako se dogaja tudi v našem telesu. Ko ozavestimo stvari, ki smo jih leta nalagali v svoj miselni ustroj, se začnejo kazati tudi spremembe pri nas samih. Ugotovimo lahko, da nismo več tako jezni kot prej, imamo večjo moč odpuščanja in smo sposobni realnega pogleda na življenje. Zmoremo zajeti širši pogled na določene dogodke, ki se nam dogajajo v življenju, ravno zaradi sprememb, ki smo jih naredili pri sebi.

Peta dimenzija je dimenzija brezpogojne ljubezni. To je najvišja oblika ljubezni. Vendar je pot do tega izredno težka in strma, kar nam kaže življenje in izkušnje, ki jih doživljamo na svoji poti. Samo z rednim, vztrajnim in potrpežljivim delom na sebi se odpirajo vrata v peto dimenzijo. Tukaj je celotno dogajanje izredno pospešeno, stvari se odvijajo veliko hitreje in z večjo intenzivnostjo, zato je zelo priporočljivo, da se urimo v notranji tišini. Ker se vse dogaja veliko hitreje, ravno zaradi časa, ki ga v peti dimenziji ni, imamo občutek, da ta hitreje teče. Vendar je to samo iluzija. Dan je enako dolg kot prej, gre za linearno dojemanje časa. V peti dimenziji se vse dogaja sočasno; preteklost, sedanjost in prihodnost. Vse je tukaj in zdaj, na enem časovnem pasu. Je večni zdaj. Izrazito se spremeni percepcija dojemanja vzporednih svetov. Smo tukaj, hkrati pa globoko delujoči v vzporednih svetovih. Vzemimo za primer sanje. Kaj se dogaja z našo zavestjo, kam gremo, kje smo bili? Ko se zbudimo, je velikokrat tako, kot da bi sanje res živeli. To je vzporedni oziroma paralelni svet poleg fizičnega, kjer delujemo in ustvarjamo v vsakdanjem življenju. Smo polno prisotni tukaj in zdaj ter globoko delujoči v sanjskem, vzporednem svetu. Sveta ne doživljamo več kot tridimenzionalnega, pa vendar se zavedamo obstoja drugih dimenzij. Pomembno je, da se ne zapiramo pred tem, ampak si upamo iti onkraj omejitev. Omejitve si postavljamo sami, ker nas je strah neznanega.

Dvig duš v peto dimenzijo poteka eksponentno z dvigom vibracije Zemlje. Toliko, kolikor se dvigne vibracija našega planeta, se dvigujejo tudi duše oziroma zavest vsakega posameznika. Možno je, da se dvigujemo hitreje kot energija Zemlje, vendar je to odvisno od moči vsakega izmed nas. V tem času so možni izredno hitri dvigi ali pa tudi hudi padci. Odvisno od dušnih načrtov vsakega izmed nas in od priprave na naslednje utelešenje. V primeru zahtevnih nalog se posamezniki že v tem življenju močno pripravljajo na naslednjo inkarnacijo, kar pomeni, da se zelo hitro dvigujejo v svoji zavesti, da bodo naloge v naslednjem življenju opravljene tako, kot morajo biti. Vzporedno s tem se že na višjih nivojih pripravlja dušni načrt za določene posameznike. Lahko rečemo, da opravljamo dvojno nalogo. Naloge je treba spoštovati, saj so dane določenim posameznikom glede na njihovo energijo in moč izvršitve.

Ker v peti dimenziji ni časa in prostora, se počutimo veliko bolj svobodne kot v tretji dimenziji. Višje ko gremo v zavesti, več svobode čutimo. Ne obvladujeta nas več čas in prostor, ampak se zavedamo širine in globine vsega, kar obstaja. Npr. ko gledamo drevo, ne vidimo samo drevesa, ampak se zavedamo, da smo drevo samo. Neopisljiv občutek svobode. Biti eno z vsem, kar je. Sprva so takšni trenutki redki, z dvigom naše zavesti se samo stopnjujejo. To je evolucija človeštva, ki gre v neskončnost. Treba je plavati s tokom in dovoliti, da se zgodi, kar se mora.

Procesa dviga Zemlje v višje dimenzije ni mogoče ustaviti. To je nepredstavljiva sila, ki deluje v dobro vseh nas. Včasih so nam stvari ali ljudje odvzeti, ravno z namenom hitrejše rasti. Pomembno je, da nismo navezani na nič in nikogar. Samo smo in sprejemamo vse, kar nam pride naproti. Vse je tukaj z namenom učenja in rasti naše duše. Smo svobodna bitja, vedno smo bili in vedno bomo. Samo, da se tega ne spomnimo. Bolj ko se dvigujemo, bolj hrepenimo po svobodi.

Bistvo pete dimenzije so svoboda, harmonija, uravnoteženost in brezpogojna ljubezen. Do tega je mogoče priti samo z vztrajnim delom na sebi. S tem omogočimo sebi in drugim dušni mir, ki izvira iz nas samih. Bistveno je, da se upamo podati v neznano in odpirati svoje srce. Ljubezen je edina sila, ki nas lahko ozdravi in pozdravi vsak košček naše duše. Z odpiranjem srca postajamo to, kar smo od nekdaj bili. Ljubezen, ki je večna, ki prehaja iz življenja v življenje in je močnejša od smrti.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.