Prisotnost v določeni duhovni skupini je za posameznika izredno pomembna v določenem obdobju. To pomeni, da lahko ta napreduje samo v okviru skupine. Brez nje ne bi mogel duhovno napredovati in se osebnostno razvijati. Vendar to ne pomeni, da bo v skupini ostal vse življenje. To je odvisno od njegovega dušnega načrta. Nekateri posamezniki z izstopom iz skupine močno napredujejo, drugi zelo nazadujejo. Vse je tako, kot mora biti, saj vsaka duša potrebuje drugačne izkušnje na svoji poti. Kar je za nekoga odrešujoče, je lahko za drugega pogubno. Vse je odvisno od individualnih načrtov vsakega izmed nas. Nikoli ni dobro obsojati, saj resnično ne vemo, kaj je dobro za druge. Treba je dovoliti, da se vsak posameznik samostojno odloča v okviru svoje poti.

V okviru duhovne poti lahko naletimo na različne pasti. Ena izmed njih je duhovni ego. Takrat si ljudje pogosto narobe interpretirajo duhovno skupnost v smislu, da zanje ne veljajo več pravila, ki veljajo za ves preostali svet. Npr. če smo hudo zboleli, je obisk zdravnika več kot dobrodošel, saj nas mogoče samo ta lahko pozdravi v danem trenutku. Kljub duhovni skupini še vedno živimo v fizičnem svetu, kjer je treba skrbeti za preživetje, bivališče in osnovne potrebe človeka (hrana, obleka in obutev), prav tako je treba poskrbeti za otroke, če jih imamo, saj smo z razlogom starši. Poskrbeti moramo za njihovo materialno varnost ter čustveno stabilnost in trdnost, da bodo lahko ob primernem času zapustili gnezdo in si ustvarili svoje življenje. Duhovnost nikoli ne sme biti izgovor za opravljanje svojih dolžnosti tukaj in zdaj.

Lahko se tudi zgodi, da se posameznik v duhovni skupini popolnoma izgubi, kar pomeni, da se ne zaveda več, zakaj je prišel v določeno skupino. V takšnem primeru je zelo priporočljivo, da sam pri sebi razišče vzroke, zakaj vztraja v skupini. Samo na takšen način bo lahko ostal v njej in sodeloval z drugimi posamezniki. Prav tako je pomembno, da se zavedamo, kaj je glavna naloga oziroma cilj skupine, saj se prek tega posamezniki med seboj najbolj povezujejo. Preko skupnega cilja. Če se posamezniki med seboj povezujejo na napačen način, kar pomeni, da ne sledijo cilju ustanovitve skupine, bo prej ali slej ta razpadla, saj se skupina oddaljuje od prvotnega cilja. Zato je izredno pomembno, da se tega zavedamo.

Prav tako je bistveno, da se vzdržimo vsakršnih sodb in obsodb na račun sebe in drugih, saj gre v duhovni skupini predvsem za učenje drug od drugega. Zelo je priporočljivo, da ne podajamo mnenj, če nas drugi za to ne prosijo, saj gre največkrat samo za poslušanje. Bistvena kvaliteta v duhovni skupini je sprejemanje vsakega posameznika takšnega, kot je. Zavedati se je treba, da je ravno sprejemanje največja pomoč. Še enkrat: nismo upravičeni za podajanje kakršnih koli sodb, saj ne vemo, kakšne izkušnje potrebuje posameznik na svoji poti. S svojimi neprimernimi komentarji bi ga lahko odvrnili od izkušnje, ki jo ta potrebuje, da lahko napreduje v svoji zavesti. Prek izkušenj namreč najbolj rastemo. Vsaka izkušnja, ki jo doživimo, nam prinese določena spoznanja. Treba je poslušati sebe in delovati v dobro sebe in drugih. To je bistvo duhovnega razvoja. Ničesar se ne naučimo, če poslušamo druge. Treba je imeti lastne izkušnje, ki nas pripeljejo do večjega zavedanja, saj je mogoče ravno izkušnja, ki nam je bila odsvetovana, za nas bistvenega pomena za še večji napredek. Lahko se posvetujemo, vendar odločitev mora prihajati iz nas samih. Na tak način bomo sami sebi največja opora v najtežjih preizkušnjah. Se je pa treba zavedati, da se vse da popraviti, vendar na drugačen način kot pričakujemo. Opravičilo za napako, ki smo jo naredili, je mogoče največ, kar lahko storimo v dani situaciji. Pomembno je, da se učimo iz izkušenj, da naslednjič ne bomo ponovili enake napake.

Vključitev posameznika v duhovno skupino je najboljše, kar se mu lahko zgodi. V okviru te so možni izraziti dvigi, lahko pa tudi močni padci. Odvisno, kaj posamezna duša potrebuje. V primeru padcev še vedno gre za dvig duše, saj posamezniki v okviru skupine močno napredujejo, saj so te ustanovljene z namenom duhovne rasti. Padec v okviru skupine je za posameznika pravi blagoslov, saj na podlagi tega napreduje zelo hitro. Padec izven skupine pa je deležen posebne obravnave, še posebno v primeru smrti posameznika. Mogoče je bila smrt odrešitev duše, da bo v prihodnjih življenjih veliko hitreje napredoval. Lahko se zgodi, da je bil posameznik preveč obtežen in bi s svojim zadrževanjem v skupini oviral ostale duše, ki želijo hitreje napredovati. Zato je priporočljivo, da nikoli ne sodimo ali obsojamo nikogar, saj ne poznamo vzroka za posameznikov padec, bodisi v okviru skupine ali izven nje. Že v osnovi deluje višji načrt, na katerega nimamo nobenega vpliva. Padci so izrazito pomembni za nadaljnji razvoj posameznikov, saj gre v takšnih primerih za dvojno rast duše. Duše še hitreje napredujejo, saj je bil padec predviden v posamezni inkarnaciji z namenom še hitrejše rasti. Treba se je zavedati, da gre za izkušnjo duše, ki jo posameznik potrebuje na svoji poti. Padci v osnovi niso slabi, saj omogočajo izredno hitre dvige kot popravo napak, ki morajo biti odpravljene v določenem času. Tu je pomemben kozmični čas in ne zemeljski, predvsem zaradi karme, ki se mora izvršiti v določenem času, upoštevajoč kozmične cikle, ki so vezani na karmo vsakega posameznika. Zato je z vidika zemeljskega življenja, ki ga živimo tukaj in zdaj, padec velika ovira pri duhovnem razvoju posameznih duš, gledano s kozmičnega vidika pa prava odrešitev, saj se mora karma še hitreje izvršiti, saj gre za izrazite pospeške posameznikov v tem in tudi prihodnjih življenjih. Vsak padec predvideva tudi izredno hiter dvig. Dobro je, da to vemo.

Z vstopom v duhovno skupino dobimo tudi »vstopnico« za izpolnitev svojih nalog, ki so nam dane z višjih ravni in za katere smo se na dušni ravni obvezali, da jih bomo izpolnili. Sami moramo prevzeti odgovornost za izpolnitev nalog, saj smo edini, ki jih lahko opravimo. Naloge so kodirane, ravno zaradi varnosti. To pomeni, da imamo v sebi kodo, ki nam omogoča, da nalogo opravimo ob pravem času in na pravem mestu. Koda ni prenosljiva, saj smo se na dušni ravni obvezali k njeni izpolnitvi še pred inkarnacijo. Časa resnično ni več, saj smo že krepko vstopili v dobo vodnarja. Zato je pomen duhovnih skupin in podpora teh izredno pomembna pri dvigu zavesti vsakega izmed nas. Prihajajo neverjetne spremembe, saj se stari svet razpada in prihaja nova doba. Ne moremo si več zatiskati oči, saj smo že sedaj priča velikim spremembam. Veselimo se novih časov, ki bodo naša življenja postavila v popolnoma drugačne okvire. Tukaj smo z namenom, da pomagamo pri prehodu Zemlje v peto dimenzijo. Vsak izmed nas je pomemben, bodisi da aktivno sodeluje v procesu ali pa tudi ne. Odvisno od naših dušnih odločitev. Zato bodimo to, kar smo, saj bomo na takšen način najučinkoviteje prišli skozi proces.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.