Duhovnost je življenje in duhovnost so odnosi. Vse je med seboj povezano in prepleteno. Tantra je veda o odnosih. Uči o iskrenih odnosih med ljudmi. Ti so lahko partnerski, odnosi v družini ali poklicnem življenju ali na osnovi prijateljstva. Pomembna je iskrenost. Če ni iskrenosti med ljudmi, se odnosi porušijo sami od sebe. To, kar vložimo v določen odnos, to dobimo tudi nazaj. Pomembno se je zavedati, da se odnosi med nami spreminjajo. Kot primer lahko navedemo odnos med staršem in otrokom. Bolj kot otrok odrašča, več svobode potrebuje. Takrat se moramo kot starši umakniti in otrokom omogočiti, da odletijo iz gnezda. Tu ni pravil. Nekdo dozori hitreje in se prej osamosvoji, drugi nekoliko kasneje. Odvisno od dušnega načrta vsakega posameznika in od karme, ki jo živimo v vsaki inkarnaciji.

Tantra je zelo širok pojem, ki zajema vse vrste odnosov, ne samo partnerskega. Pri partnerskem odnosu v okviru Tantre je treba biti pozoren, da se odnos ne konča na ravni spolnosti, ampak se oba partnerja dvigujeta na raven srčne čakre. Samo v tem primeru lahko odnos med njima obstane, v nasprotnem primeru se zelo hitro zaključi. Bistvo življenja so odnosi, saj skozi njih najbolj duhovno rastemo in se razvijamo. Pri Tantri oziroma na poti Svobode se zelo izpostavi odnos učitelj – učenka. Tu veljajo izredno stroga pravila, saj se Tantra izvaja izključno na prej omenjenem odnosu, nikoli na odnosu partnerstva in spolnosti, razen če gre za dogovor dveh duš v dušnem načrtu. Tega pravila se ne sme nikoli prekršiti, saj je to ena izmed najhujših možnih kršitev, ki ima za vse vpletene zelo hude posledice. Pomembno je, da se zavedamo, da gre za odnos učitelj – učenka in se temu primerno tudi odzivamo. S spoštovanjem do učitelja in obratno, tudi učitelj je spoštljiv do učenk, saj gre za eno izmed najtežjih poti. Enako velja tudi za odnos učitelj – učenec. Spoštljivost enega in drugega. To je osnova za duhovni napredek vseh duš na tej poti. Pravila so enaka, če pot Svobode vodi učiteljica. Bistvo je spoštovanje vseh in vsakogar.

Kvaliteta odnosov, ki jih imamo v življenju, je močno povezana s kvaliteto našega življenja. Če imamo odprte, iskrene odnose z ljudmi, potem je takšno tudi naše življenje. Še vedno pa velja, da je najpomembnejši odnos, ki ga imamo sami s seboj. Da smo nežni in sočutni do sebe, se imamo radi takšni, kot smo, in se sprejmemo z vsemi pomanjkljivostmi, ki jih imamo. Vsi imamo v sebi pozitivno in negativno stran, vendar je pomembno, čemu dajemo pozornost.

Tantra kot veda uči o življenju. O njegovih zakonitostih, posebno poudarja, da je Življenje največji dar, ki ga lahko prejmemo. Z življenjem takšnim, kot je, so prepleteni tudi naši odnosi z drugimi ljudmi. Odnosi so vedno obojestranski. Gre za enakovredno izmenjavo energij med dvema ali več posamezniki. Pozorni moramo biti, da ne gre za krajo energije. Poznamo primere, ko gremo z nekom na klepet in se pri tem počutimo vedno bolj utrujeni in izčrpani. V tem primeru gre za krajo energije. Če pa smo po pogovoru v enakem stanju kot prej, kar pomeni, da smo v svojem stebru, pa govorimo o enakomerni izmenjavi energije. Zelo je priporočljivo, da se zaščitimo, ali z zlato piramido ali z modrim mečem resnice. Tako bomo ohranili enako raven energije, ne glede na to, v kakšnih okoliščinah se znajdemo.

Duhovni svet je svet energij in svet nevidnega. Ni treba, da bi nas bilo strah, saj ima vsak posameznik svoje duhovne vodnike, ki ga vodijo po njegovi poti. Se pa moramo zavedati, da ne poznamo dušnih načrtov drugih posameznikov, zato je vsakršno obsojanje in izrekanje sodb na račun drugih popolnoma brez pomena, saj v resnici obsojamo in sodimo samo sebi. Treba je doseči brezgrajnost do sebe in drugih. Samo tako lahko napredujemo v svoji evoluciji.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.