Po fizični smrti gre duša v duhovni svet, kjer skupaj s svojimi duhovnimi vodniki pregleda svojo dotedanjo inkarnacijo, katere lekcije bi se naj naučila, prvenstveno pa, kaj je spoznala o sebi. To je ključno za izbiro novega telesa v naslednji inkarnaciji. Samo duša in vodniki vedo za, lahko bi rekli »skrivni« načrt duše, saj samo v tem primeru lahko duša neovirano deluje v okviru svobodne volje. Vsak človek ima svobodno voljo, vendar samo v okviru dušnega načrta, ki ga duša skreira skupaj s svojimi duhovnimi vodniki v vmesnem času med posameznimi inkarnacijami.

Ko se duša utelesi v fizični svet tukaj in zdaj, v sebi nosi dušni zapis. Dušnega zapisa se ne spomnimo, čeprav ga nosimo v sebi. Dušnemu zapisu sledi tudi pot, po kateri hodimo. Dušni zapis oziroma dušna pogodba mora biti v celoti spoštovana. Dušni zapis je pečat naše duše, medtem ko je dušna pogodba zavezujoča in pomeni, da se morajo določene stvari, ki so v skladu z dušnim načrtom posamezne duše, izpolniti. Dušni zapis je kot prstni odtis na osebni izkaznici, dušna pogodba pa je veliko več. Z dušno pogodbo vstopamo v odnose z drugimi ljudmi, saj skozi druge spoznavamo sebe. To je bistvo duhovne poti. Spoznati sebe in se samouresničiti. Izpolniti svoj dušni namen med inkarnacijo na Zemlji, uresničiti svoje potenciale in živeti čim bolj polno življenje, seveda v skladu z dušnim načrtom vsakega posameznika.

Dušni zapisi so enkratni in neponovljivi za vsako inkarnacijo posebej. Zato se nikoli in nikdar ne smemo primerjati z drugimi ljudmi, saj je vsak človek unikat zase. Dušni zapis vsebuje vse podatke o nas od naše prve inkarnacije pa vse do danes. Zato je že v osnovi preprečeno, da bi naloge, ki so nam dane z višjih nivojev, izpolnil nekdo drug, razen nas samih, saj dušni zapisi vsebujejo tudi kodo, ki je potrebna za izpolnitev določene naloge. Zaradi kodiranosti našega DNK-ja lahko izpolni nalogo samo duša, ki v sebi nosi dušni spomin na določeno inkarnacijo. Dušni zapis se nikoli in nikdar ne more prenesti na drugo osebo, saj je to najvišja možna kršitev zoper višji red. Da vse poteka tako, kot mora, pa skrbi Duhovna hierarhija.

Dušne pogodbe so obvezujoče za vse sodelujoče v določeni dušni pogodbi, kar pomeni, da se mora vsak posameznik soočiti s stvarmi, ki jih vsebuje posamezna pogodba. Temu se ni moč izogniti. Zato je zelo pomembno, da se resnično soočamo z vsem, kar nam življenje prinaša, saj samo tako lahko rastemo in se razvijamo kot duše.

Višji načrt vsebuje dušni zapis in dušno pogodbo vsakega posameznika. Kršitev zoper višji red ni mogoča, saj se morajo stvari zgoditi v skladu z višjim načrtom, saj posameznik le tako napreduje v svoji evoluciji. Zato se veliko naših želja ne uresniči, saj je prvenstveno, da so te želje oz. cilji v skladu z višjim redom, ki pa mora biti v celoti spoštovan. Če delujemo proti višjemu načrtu, zelo pademo v svoji evoluciji, kar se pozna na naslednjih inkarnacijah. Zato je zelo priporočljivo, da delujemo v skladu z višjimi navodili, saj samo tako lahko napredujemo kot duše. Vsak od nas napreduje tako. kot mora, saj tukaj ni tekmovanja in primerjanja, temveč večna rast duše, ki prepelje do samouresničenja. To je tudi bistvo duhovne poti. Navodila, ki jih dobivamo, so namenjena izključno nam samim, zato smo mi edini, ki jih lahko upoštevamo ali pa ne. To, kar je za nas odrešujoče, je lahko za drugega pogubno. Vsak sam je odgovoren zase in temu primerna je tudi njegova pot.

Če nam v tem življenju ne uspe opraviti naloge, ki jo moramo, seveda v skladu z višjim načrtom, se v naslednjih inkarnacijah zadeve za nas odvijajo mnogo hitreje, saj je treba ogromno stvari preseči, in v okviru tega dobimo tudi vso pripadajočo pomoč z višjih nivojev. Nič ni izgubljeno, samo vse hitreje poteka, saj Zemlja in z njo vsi prebivalci nepovratno drvimo v 5. dimenzijo. Za vsakega izmed nas je poskrbljeno na najboljši možen način v skladu z dušnim načrtom vsakega posameznika in v okviru višjega reda.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

Kontaktiraj nas!

Magičnost gibanja

    MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.