Kozmični čas teče povsem drugače kot zemeljski. Zemeljski čas merimo v sekundah, minutah, urah, dnevih, mesecih in letih, ter je vezan samo na Zemljo kot planet v osončju. Kozmični čas pa je vezan na kozmične cikle, ki se odvijajo po celotni galaksiji in tudi na karmo. To pomeni, da se karma vsakega izmed nas mora izvršiti, gledano s kozmičnega vidika časa v določenih letih zemeljskega življenja. Npr. karma, ki jo živimo s partnerjem in se mora zaključiti. Zaključi se točno na takšen način, kot se mora za oba udeležena, saj nanju vplivajo višje sile oziroma karmični red, na katerega nimamo nobenega vpliva. Karma se zaključuje v okviru kozmičnega časa, ki upošteva tudi zemeljski čas odvijanja dogodkov.

Karmične so tudi naloge, ki so nam dane z višjih ravni. Na te naloge ne vpliva zemeljski čas, ampak kozmični, kar pomeni, da sovpadajo z dokončevanjem 26.000-letnega cikla, ki je bil pod vplivom rib. To pomeni, da morajo naloge biti opravljene, ne samo zaradi tega, ker smo se na dušnem nivoju obvezali k njihovi izpolnitvi, temveč predvsem zaradi karme, ki se mora v polnosti realizirati. Naloge niso vezane na duhovno skupino, temveč na dušni načrt v okviru višjega reda, ki mora biti v celoti spoštovan. Prebuja se 144.000 delavcev Luči, imenovani »Lightworker.« Dejstvo je, da smo se z razlogom odločili, da ostanemo na Zemlji in pomagamo pri prehodu v peto dimenzijo. Vse naloge so strogo varovane s strani višjih nivojev, saj sovpadajo z izredno hitrim dvigom Zemlje v višjo dimenzijo. Če nalog ne opravimo, vsak nosilec teh sam trpi posledice. Naloge so zelo zahtevne in obsežne in so dane posameznim dušam s točno določenim namenom. Namen nalog je opisan v dušnem načrtu izbranih posameznikov. Ko govorimo o »izbranih« posameznikih, govorimo o njihovi odgovornosti, ki jo določena naloga vsebuje. Večja kot je naloga, večja je tudi odgovornost posameznih duš.

Višji red predvideva tudi sankcije oziroma popravo napak, če naloge ne uspemo opraviti. Vendar je pomembno, da se zavedamo vzroka, zakaj je ne moremo opraviti. Eno je, da nimamo dovolj moči za njeno izvršitev, drugo pa, da smo se predali v življenju. Posledice neopravljenih nalog trpi vsak sam, seveda ob upoštevanju olajševalnih okoliščin. Vendar je to prej izjema, kot pravilo. Še vedno velja da, če smo izbrali določeno nalogo, dobimo tudi primerno moč za njeno izpolnitev. Pomembno je zavedanje, da je naloga z višjih ravni povezana s kozmičnim časom, kar prinese na površje linearno dojemanje časa. To pomeni, da vse poteka na enem časovnem pasu. Preteklost, sedanjost in prihodnost. Vse je tukaj in zdaj.

Če smo kot delavci Luči prišli do svoje naloge, jo moramo tudi izpolniti. Če smo v duhovni skupini in v primeru razpada oziroma prenehanja delovanja te skupine, naša naloga ne preneha, ravno tako kot se ne konča duhovni razvoj posameznikov. Takrat nadaljujemo svojo pot samostojno ali v okviru druge skupine, lahko pa tudi pod okriljem novega učitelja. Bistveno je, da se naloge opravijo v celoti, saj se spremeni samo pot, ki pripelje do končnega cilja. Cilj je izpolnitev nalog v okviru višjega reda, ki posledično prinaša samouresničenje in še hitrejši duhovni razvoj posameznikov.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.