Tako imenujemo peto dimenzijo. Morje ljubezni. V peti dimenziji poteka komunikacija na nivoju duš. To pomeni, da je mogoča komunikacija z umrlimi. Ta poteka takrat, ko nam duša pokojnega želi predati pomembno sporočilo. Na to nimamo nobenega vpliva, saj gre za željo duše pokojnika, ki jo je treba spoštovati. To se po navadi dogaja, kadar gre za izredno težke stvari, ki jih je treba popraviti. Takšna sporočila največkrat prihajajo prek sanj, ko smo globoko v snu, hkrati pa polno delujoči v vzporednem, sanjskem svetu.

Sporočila, ki jih posameznik prejema, so namenjena izključno njemu, za lažje razumevanje celotne situacije. To se zgodi takrat, kadar pokojnik prehitro odide s fizičnega sveta, pa mu ni uspelo razrešiti določenih stvari v fizični realnosti. Takšna komunikacija je za dušo pokojnega izredno osvobajajoča, saj se prek te vzpostavlja nov odnos med njim in posameznikom, ki so mu namenjena določena sporočila. Lahko bi rekli, da se vzpostavlja most med tretjo in peto dimenzijo. Fizični stik ni mogoč, saj kot že povedano, komunikacija poteka na nivoju duš. To je napredna oblika sporazumevanja. Vemo, da smrti ni. Fizično telo odmre, duša pa odide v duhovni svet, kjer poteka pregled zadnjega življenja. V primeru hudih napak poteka med pokojnikom in posameznikom, ki je ostal v fizični realnosti, prej omenjena oblika sporazumevanja. To je največji blagoslov za oba udeležena, saj sporočila prihajajo z višje ravni, ki je v fizičnem svetu pogosto skrita.

Duhovni svet je svet resnice in ljubezni. Treba je biti dovolj močan za sprejemanje takšnih sporočil. Komunikacija na nivoju duš je mogoča samo v primeru izredno težkih in hudih napak, ki se morajo popraviti na takšen način in tudi v prihodnjih življenjih. Karma je vezana na kozmični čas in se mora izvršiti v določenem obdobju. Gre za izrazite pospeške, ki so jih deležne duše, da se zadeve popravijo za vse udeležene v njihovo dobro. Če duše prehitro zapustijo fizično realnost, so te najbolj na udaru zaradi prekinjene karme, ki se je zgodila s fizičnim odhodom. Karma je z namenom in tudi posamezniki, ki sodelujejo pri njeni izvršitvi, saj gre za popravo stvari iz preteklosti. Zato se za takšne duše odvija vzporedni načrt na višjih nivojih, da čim bolj varno in učinkovito gredo skozi proces transformacije karme. Pomembno je zavedanje, da obstaja višji načrt, na katerega nimamo nobenega vpliva, in da poteka močno čiščenje karme na popolnoma drugačen način. Bistveno je, da si ne zapiramo vrat pred stvarmi, ki jih ne poznamo. Peta dimenzija je dimenzija najvišje oblike ljubezni in v kateri so mogoče stvari, ki si jih z umom niti ne moremo predstavljati. Ko se karma zaključuje na takšen način, niso dovoljene nobene napake, saj že v osnovi gre za popravo izrazito težkih napak, ki jih čutijo vsi udeleženi.

V vodnarjevi dobi je peta dimenzija prevladujoča oblika dimenzije. Obstaja devet osnovnih dimenzij, lahko pa gremo tudi višje. V vsaki dimenziji se odvija duhovni napredek posameznikov in vsaka prinese določene tehnološke napredke. Tako se odvija evolucija človeštva skozi čas. Dimenzij ne moremo preskočiti, kar pomeni, da gremo po korakih naprej. Iz tretje gremo v četrto, iz četrte v peto itd. Možni so padci npr. iz pete v tretjo dimenzijo, vendar se takrat vse veliko hitreje odvija, saj padci predvidevajo izredno hitre dvige. Večji kot je padec, večji je tudi dvig. Zato nikoli ne smemo obupati nad nikomer, saj ne poznamo dušnega načrta in vzroka za posameznikov padec.

Morje ljubezni je dimenzija brezpogojnega sprejemanja. To pomeni, da vsakega posameznika sprejmemo takšnega, kot je. To velja še posebno v primeru družinskih vezi. Ne vemo, zakaj si je nekdo izbral takšne lekcije, kot si jih je, niti ne poznamo njegovega dušnega načrta. Ljudje si z razlogom izberemo določene izkušnje, čeprav tega v določenem trenutku ne vidimo. Pomembno je, da se znamo umakniti, saj s tem zaščitimo sebe in druge. Umik v tem primeru ni beg, je samo »dovoliti,« da se zgodi, kar se mora. To je bistvo duhovnosti. Ločiti med tem, kdaj je treba delovati in kdaj se umakniti. Samo na takšen način se je mogoče izogniti konfliktom, ki bi nastali z našim neprimernim odzivom.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.