Ko se posamezniki vključujejo v določeno duhovno skupino, se med njimi splete posebno močna vez. Povezujejo se prek karme, ki je lastna posamezni duhovni skupini, in v okviru istega cilja. Med njimi se ustvarijo odnosi, ki temeljijo na skupnem interesu. Pomembno je, da se že ob ustanovitvi skupine postavijo jasne meje, in sicer v smislu učitelj – učenec. Te meje je treba strogo spoštovati, saj se med posamezniki začnejo odpirati karme, z namenom čiščenja odnosov. Če se meje ne postavijo, lahko pride do izredno velikih težav.

Ne glede na to, kaj vse se dogaja v skupini, je še vedno v ospredju odnos učitelj – učenec. Če se meje zabrišejo, nastane v skupini izrazito prijateljski oziroma osebni odnos. S tem se prekine odnos učitelj – učenec in se vzpostavi odnos, ki temelji na osnovi prijatelj – prijatelj, kar pomeni, da v učitelju ali učiteljici ne vidimo več osebe, ki nas vodi oziroma usmerja po poti naprej, ampak nekoga, ki je na isti valovni dolžini kot mi. To je izredno nevarno za celotno skupino, saj lahko zaradi nepravilnih odnosov ta razpade.

Kot dodatni primer lahko navedemo odnose v družini, in sicer ko otrok postane starš in starš postane otrok. To je zelo podobna situacija, saj gre v obeh primerih za neizvrševanje svojih obveznosti kot učitelj oziroma starš. Zato je bistveno, da se odnosi v duhovni skupini gradijo na odnosu učitelj – učenec. To je osnova, da lahko vsi skupaj napredujejo. Poleg tega se je treba zavedati, da če so vezi pretesne, je treba delati odvezave od določenih posameznikov, saj pretesne vezi povzročajo hude konflikte ravno zaradi karme, ki se sproti razrešuje. Ni dobro, da so posamezniki preveč navezani drug na drugega, saj s tem rušijo medsebojne odnose. Odnosi naj bi temeljili na iskrenosti, zaupanju in spoštovanju, nikoli na zavisti, primerjanju in tekmovalnosti. Če se pojavijo v skupini zadnje tri prej omenjene lastnosti, je zelo priporočljivo, da se odpira srčna čakra vsakega posameznika, saj z nepravilnimi odnosi med njimi trpi celotna skupina. Osnova duhovne skupine je sprejemanje in podpora v smislu poslušanja, ne pa dajanja nasvetov, razen če posameznik to želi. Še vedno velja, da se ohrani dostojanstvo in spoštovanje vsakega udeleženca v določeni skupini. Je pa res, da se največ naučimo iz izkušenj. Zato je bistveno, da duhovnost tudi živimo. To nam kaže življenje in naš odnos do dogodkov in ljudi, ki prihajajo do nas.

Odnosi v duhovni skupini so zelo pomembni, saj v primeru dobrih odnosov napreduje celotna skupina. Lahko bi rekli: »Vsi za enega, eden za vse.« Največji problem nastopi, če se posamezniki ujamejo v duhovni ego ali pa v primeru, da se skupina preveč oddalji od skupnega cilja. Takrat je treba resnici pogledati v oči in resno začeti z delom na sebi. Tudi duhovne skupine kot celota gredo naprej v skladu z dvigom energije celotnega planeta. Če posamezniki ne dohajajo drugih v skupini, bodo ti prej ali slej iz skupine izstopili. S tem ni nič narobe, kvečjemu zelo dobrodošlo, saj se s prehitrim dvigom oziroma tempom v skupini posameznik še bolj oddalji od sebe. Treba se je zavedati, da nekaterim dušam bolj ustreza delo na sebi v okviru skupine, drugim bolj individualno delo, ki te ne vključuje. Vse je tako, kot mora biti, saj gre za zaščito duš. Če nam bolj ustreza delo na sebi v okviru duhovne skupine, bi si z individualnim delom naredili veliko škode. In obratno. Če nam ustreza individualen pristop, bi z delom na sebi v okviru skupine sami trpeli negativne posledice, ki izhajajo iz nepravilnih odločitev. Pomembno je, da to vemo in poiščemo zase ustrezen pristop.

To lahko ponazorimo s primerom športnikov. Nekateri so uspešni v timskih športih, kot sta npr. košarka, nogomet, drugi v individualnih, kot je npr. smučanje. V skupinskih športih posameznike povezuje skupni cilj – zmaga na posameznih tekmovanjih. Če se tega držijo, so lahko zelo uspešni. Podobno je tudi v duhovni skupini. Posameznike povezuje cilj, ki ga ima določena skupina, saj samo na tak način lahko prebrodijo še tako hude preizkušnje. To je tudi del učenja posameznikov v skupini. Povezovanje na pravi način, da obstanejo kot skupina in še povečajo moč za dosego skupnega cilja.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.