Partnerstvo v odnosu med moškim in žensko je eden izmed največjih blagoslovov, kar jih doživimo v svojem življenju. Ni pomembno, ali gre za partnerstvo v tretji dimenziji ali v peti. Pomembno je, da se s tem razvijamo kot duše. Partnerstvo na tretji dimenziji temelji predvsem na nivoju spolne čakre. Takrat smo zaljubljeni, nimamo prave predstave o sebi, niti o partnerju. Ker ne vemo, kako deluje partnerstvo v peti dimenziji, mislimo, da je to, kar čutimo, najvišja oblika ljubezni. Ko se zbudimo in smo pripravljeni videti resnico, začnemo doživljati, da partner ni to, za kar smo ga imeli. Rušijo se predstave in iluzije o navidezni sreči.

S prehodom Zemlje v peto dimenzijo se rušijo tudi odnosi, ki temeljijo na nižjih vibracijah. To vidimo vsepovsod, saj izrazito narašča število ločitev. Tako kot se naš planet čisti nižjih vibracij, tako se tudi ljudje osvobajamo nepravilnih odnosov. Vsak odnos, ki ga imamo z drugimi, nam pušča sledi v avri. Pomembno je, da se zavedamo, da so odnosi, ki se morajo prekiniti, posledica dviga Zemlje v peto dimenzijo. Zato tudi prihaja do napetosti in nesoglasij v odnosih, ker se zaključujejo partnerstva v tretji dimenziji. Z dvigom vibracije Zemlje se bodo najbolj spremenili odnosi med ljudmi, še posebno v partnerstvu. Odnos med moškim in žensko bo na nivoju srčne čakre. Med njima bo prevladovala iskrenost, resnica, spoštovanje. Če želimo imeti takšno partnerstvo, moramo imeti tudi sami takšne kvalitete, saj bomo samo s tem k sebi pritegnili podobnega partnerja. Da pridemo do tega, pa moramo največkrat izkusiti partnerstva v tretji dimenziji, da dobimo določene izkušnje, ki jih potrebujemo, da se lahko dvignemo višje v zavesti. Vsak partner, ki smo ga imeli ali ga bomo še imeli, veliko doprinese k naši rasti. Brez njega ne bi bili to, kar smo danes. Pomembno je, da se odnos, ki se zaključuje, zaključi tudi na pravi način. To pomeni, da je od posameznikov in od njune karme odvisno, kako se bo zadeva končala. V nekaterih primerih se zgodi, da so bivši partnerji lahko celo prijatelji, v drugih lahko postanemo znanci, v določenih primerih pa je treba odnos dokončno zaključiti. Vse je prav, ker gre za razreševanje karme iz preteklosti. Ne poznamo karme drugih, zato nismo upravičeni, da bi kogar koli sodili ali obsojali. Tudi primerjati se ne smemo, saj imamo kot posamezniki svojo karmo, ki se razrešuje, prav tako pa tudi karmo s partnerji. Ko govorimo o karmi, to ne pomeni nič slabega. V resnici nam ljudje, s katerimi smo karmično povezani, najbolj pomagajo na naši poti. Zato so tudi lekcije, ki jih prejemamo, temu primerne. Treba se je zavedati, da partner ni tu zato, da bi nam nagajal, ampak nas uči brezpogojne ljubezni. Sprejmemo ga takšnega, kot je. Velikokrat je to zelo težko, še posebno ob močnih čustvih. To samo pomeni, da karme še nismo zaključili. Ko se ta zaključi, pride do spremembe. Partner lahko odide iz našega življenja ali pa tudi ne, če imamo skupne otroke. Takrat partner ni več partner, ampak le še starš.

Ko zaključujemo odnose, se moramo praviloma s partnerjem dogovoriti glede razdelitve premoženja in glede skrbništva otrok, če so ti v karmo vključeni. V takšnih primerih je treba upoštevati, da se stvari odvijajo na dveh nivojih. Eno je sodišče, ki je v takšnih primerih pristojno za reševanje zadev, drugo je karmični zakon. Karmični zakon je najvišji zakon, kar pomeni, da se zadeve končajo s karmičnim zaključkom. Zato tudi vidimo, da je toliko nepravic, ker ne razumemo tega zakona. Pravica je, vendar le v okviru karme. Npr. če smo nekoč nekomu vzeli denar, ga bomo morda morali v tem življenju vrniti. Podobno je tudi s skrbništvom nad otroki. Nikoli ne vemo, kakšno karmo imamo kot starši v odnosu do svojih otrok. Zato tudi obstajajo različne vrste skrbništva: otrok je lahko dodeljen samo materi ali samo očetu, lahko pa imata oba enako pravico do izvajanja skrbništva.

Ko se karmični odnosi zaključujejo, je za vse udeležene zelo hudo. Na površje prihajajo vsa nerazrešena čustva in stvari ter vse zamere, ki smo jih leta zadrževali v sebi. Zelo priporočljivo je, da se v takšnih primerih umaknemo in se globoko potopimo vase, saj bomo samo na tako odnos ali situacijo primerno zaključili. Zavedati se je treba, da se bo zgodilo to, kar se mora v dobro vseh, pa čeprav mogoče doživljamo najhujše trenutke svojega življenja. Pomembno je, da smo umirjeni kljub vsemu dogajanju in sprejmemo to, kar se mora zgoditi. Vsak upor je treba preseči in  delovati v okviru višjega reda. Samo tako lahko varno priplujemo skozi zaključevanje zgodb z drugimi, še posebno s partnerji.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.