Bolj ko delamo na sebi, bolj se nam odkriva resnica v okviru karme. To pomeni, da je vse tako, kot mora biti, čeprav se nam morda ne zdi. V ozadju deluje zakon karme v okviru višjega reda. To je najmočnejši zakon v vesolju. Ko to razumemo, smo pripravljeni sprejeti življenje takšno, kot je. V okviru tega zakona se aktivira naša DNK, seveda ob primernem času. Aktivacija dednega zapisa prinese ogromne spremembe v naših življenjih. To pomeni, da dobimo moč za razrešitev svojih karmičnih zadev in odnosov, ki se morajo zaključiti s prehodom Zemlje v peto dimenzijo, ter tudi moč za izpolnitev nalog, ki so nam dane z višjih ravni. Pomembno je, da razumemo, da se z dvigom vibracije Zemlje aktivira karmični zakon za vse enako. Pojavljajo se vedno večji konflikti med posamezniki, bodisi v osebnem ali poklicnem življenju, ki so posledica dviga energije našega planeta. S tem ko se Zemlja čisti, se čistimo oziroma osvobajamo tudi mi. Treba je razumeti, da deluje karmični zakon. Ta ni zato, da bi nas kaznoval, ampak deluje v dobro nas, odvisno od naših prejšnjih dejanj. Nihče se mu ne more izogniti, zato je priporočljivo, da plavamo s tokom življenja. Je pa res, da karmo močno občutimo, saj prihajajo na površje nerazrešene stvari, mogoče celo iz prejšnjih inkarnacij. Pomembno je, da se določene stvari morajo zaključiti, da lahko gremo naprej. Zaključevanje karme največkrat vključuje izredno močna čustva, zato je priporočljivo, da si vzamemo čas, gremo v naravo in umirjeno zadihamo. Samo tako bomo lahko na pravilen način zaključili karmične odnose.

Bistvena je tudi aktivacija našega DNK. Skupaj z razrešitvijo karme dobimo tudi moč, ki je posledica nadgradnje DNK, kar pomeni, da smo kodirani. V naših celicah so namreč kode, ki se aktivirajo ob primernem času. To pomeni, da obstaja pravi čas in prostor za razrešitev določenih težav. Če bi te želeli razrešiti, ko še nismo dovolj zreli, kar pomeni ob neaktivaciji svojega dednega zapisa, bi sami sebi naredili izredno veliko škodo. Pomembno je razumevanje karmičnega zakona, ki posledično prinaša tudi aktivacijo dednega zapisa ob pravem času. Zato nikoli ne smemo prehitevati dogodkov, ki potekajo nam v prid. Uriti se je treba v potrpežljivosti in vztrajnosti.

Največ pravice je v okviru zakona karme. To bi lahko obrazložili na naslednji način. Kar smo kdaj koli dali od sebe, to bomo dobili tudi nazaj. Npr. nekomu smo posodili denar. Denar dobimo vrnjen, mogoče ne od iste osebe, lahko pride kot zapuščina ali v obliki darilne pogodbe. Drug primer: mogoče smo v enem izmed prejšnjih življenj bili učitelj, ki ni znal oziroma zmogel podajati znanja mlajši populaciji, pa moramo zdaj to popraviti. Lahko smo nekoč nekomu rešili življenje, a smo danes mi tisti, ki prejemamo pomoč. Primerov je toliko, kolikor je ljudi, saj se s tem učimo in krepimo v svojih vrlinah, kot so: brezpogojna ljubezen, spoštovanje, potrpežljivost, vztrajnost ter mirnost in trdnost v navidezno izredno težkih situacijah. Treba se je zavedati, da se duhovni napredek nikoli ne ustavi, ampak prehaja iz življenja v življenje, z namenom rasti posameznika.

Ko se zaključujejo karmični odnosi, se končujejo v dobro vseh. Tega mogoče ne razumemo, saj smo v vrtincu izredno močnih čustev, ki so se kopičila v nas dolga leta. Treba je razumeti, da gre za proces, ki ima dolgotrajne in nepovratne posledice, kar pomeni, da poti nazaj več ni, ne glede na to, kako hudo je. Pot gre samo še naprej in navzgor z eksponentno rastjo. Pomembno je, da se tega zavedamo. Lahko se počutimo popolnoma izčrpane, saj gre za dolgotrajen proces. Treba je vztrajati do konca, saj samo na takšen način zaključimo karmo. S tem se osvobajamo nižjih vibracij, da se lahko pripravi prostor za sprejem višjih in lepših energij, ki prinesejo tudi takšne izkušnje. Treba je prevzeti popolno odgovornost za karmo, ki jo živimo tukaj in zdaj. Vse je posledica takšnih ali drugačnih odločitev v preteklosti. Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo, prinese posledice, ki so vidna čez leta. Zato je zelo priporočljivo, da znamo sprejemati in spuščati, ter prevzeti odgovornost zase. To nam kaže življenje in naš odziv na dogodke, ki se morajo odviti v dobro nas. Karme ne moremo preskočiti, niti se ji izogniti, saj nas v takšnem primeru čakajo težke lekcije in preizkušnje. Dogodki so z namenom takšni, kot so, da jih ozavestimo, spustimo skozi telo in postanemo to, kar smo vedno bili – svobodna bitja.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.