Z vstopom v duhovno skupino se nam odpre popolnoma nov svet. Svet energij in neznanega. Postanemo iskalci resnice. Vsak posameznik ima določeno energijo, ki je lastna samo njemu. Več kot je posameznikov, večje energijsko polje se ustvarja. Vsak doprinese točno to, kar mora, da se oblikuje skupina. Bolj ko člani oziroma posamezniki sodelujejo med seboj, večja je povezanost med njimi. Lahko bi rekli, da se pojavi pripadnost skupini. To je zelo pomembna kvaliteta, saj prek tega posamezniki gradijo sami sebe. Skupaj sodelujejo v okviru širjenja znanja, prav tako si medsebojno pomagajo v smislu dela na sebi. Podpora je v takšnih primerih neprecenljiva.

Lahko se pa zgodi, da se posamezniki v okviru skupine ne počutijo kot del celote, ampak pride do točke, ko je treba delovati samostojno. To pomeni izstop iz skupine. S tem ni nič narobe, kvečjemu zelo dobrodošlo, saj se ravno s tem zaščiti njihova nadaljnja pot. Skupina lahko gre prehitro naprej, lahko pa tudi ovira posameznikov razvoj. Zato nikoli ne smemo nikogar obsojati, saj se ravno z izstopom posameznikov zaščiti njihova duša. S prehitrim tempom v skupini se lahko popolnoma izgubimo. To pa ni smisel dela na sebi. Nekaterim dušam bolj ustreza individualen pristop, saj lahko veliko hitreje napredujejo kot v skupini. Pomembno je razumeti obe strani, saj s pravilnim pristopom do dela na sebi veliko hitreje in učinkoviteje napredujemo.

Prav tako je pomembno, da ozavestimo, zakaj smo v določeni duhovni skupini. Bistvo teh skupin je delo na sebi. Dobro je, da se tega zavedamo. Lahko se zgodi, da v okviru skupine odide nekdo, s katerim smo se dobro razumeli. Če vemo, zakaj smo v skupini, predvsem zaradi sebe in ne zaradi drugih, nam to ne bo predstavljalo nobenega problema. Če smo pa v skupini, ker je npr. v njej najboljša prijateljica, pa smo v nevarnosti, da v primeru njenega izstopa iz skupine, gremo po njenih stopinjah. Zato je bistveno, da sami pri sebi raziščemo namen vključitve v takšno skupino. Škoda bi bilo, da bi sami sebi zaprli pot, v prej omenjenem primeru ob odhodu prijateljice. Smo samostojni in svobodni ter sami odgovorni za svoje odločitve in za posledice, ki izhajajo iz tega. V skupini smo zaradi sebe in svojega duhovnega napredka.

Lahko se tudi zgodi, da čeprav smo v skupini, ne čutimo pripadnosti in ne moremo napredovati tako, kot bi si želeli. V takšnem primeru je izstop posameznika iz skupine nujen zaradi zaščite njegove duše in napredka. Možno je, da lahko v okviru skupine napredujemo samo do določenega nivoja, potem pa ne več. V takšnem primeru je bistveno, da posameznik izstopi in nadaljuje svojo pot v okviru dušnega načrta. Ker ne poznamo njegovega načrta v okviru višjega reda, tudi nismo pristojni za podajanje kakršnih koli obsodb ali sodb. Mogoče se je z izstopom iz skupine začel njegov osebni napredek v okviru individualnega dela, da lahko še hitreje napreduje. Duhovni razvoj se odvija iz življenja v življenje, zato se tudi ne konča v tem utelešenju. Spremenila se je samo pot, ki jo posameznik potrebuje, da bo lahko hitreje napredoval. Zato je treba izpustiti vse sodbe in zamere do drugih, saj se vse dogaja tako, kot mora. Višji načrt deluje v dobro vsakega izmed nas in je kreiran do najmanjše podrobnosti. Ker ga ne poznamo, mislimo, da je nekaj narobe. Nič ni narobe, samo stvari se dogajajo in potekajo mimo nas, ker deluje višja sila.

Višji načrt vključuje tudi Zakon karme, ki deluje za vse enako. Zato je priporočljivo, da sprejemamo vse, kar se nam dogaja, saj bomo s tem najhitreje in najučinkoviteje prišli skozi proces. S prehodom Zemlje v peto dimenzijo se vsakemu posamezniku odpira njegova lastna karma, hkrati pa tudi karma z drugimi ljudmi. Čiščenje karme poteka na različnih nivojih. Eno je fizični nivo, drugo je energijski. Treba je očistiti oba, da se karma zaključi na pravi način.

Vsi odnosi v določeni duhovni skupini so karmične narave. To pomeni, da se z izstopom iz skupine tudi ti prekinejo. Vendar je velika razlika, ali gre za izstop zaradi zaščite duše posameznika ali zaradi nepripravljenosti, da bi delal na sebi. V prvem primeru se karma ne konča, ampak posameznik nadaljuje svojo pot individualno v tem in naslednjih življenjih. V tem primeru velja, da ni prostovoljno izstopil iz skupine, ampak so to vodili njegovi duhovni vodniki. V drugem primeru pa gre za izstop posameznika samovoljno, kar pomeni, da se karma zanj konča zelo neugodno, saj izstop ni bil pospremljen v okviru višjega reda. Eno je zaščititi posameznike, da se karma zaključi na najboljši možni način, drugo pa je samovoljni izstop. S samovoljnim izstopom oseba namreč izgubi možnost zaključevanja karmičnih odnosov na pravi način. Takrat se za posameznike ustvari bistveno drugačen načrt, saj so s samovoljnim izstopom pokazali svoj odnos do sobojevnikov, hkrati pa tudi do naloge, ki jim jo je zaupal višji red. Sami morajo prevzeti odgovornost za posledice, ki sledijo takim izstopom.

Namen vsake duhovne skupine je delo na sebi in širjenje znanja. Vzporedno s tem se izboljšujejo tudi odnosi med posamezniki v okviru skupine, saj so ti najbolj pod drobnogledom. Z dvigom zavesti prihajajo na površje vse nerazrešene stvari, ki jih morajo med seboj rešiti. S tem se med njimi ustvari iskren, srčen in topel odnos. Z dvigom energije v skupini se posameznikom odpira tudi naloga, ki jo morajo opraviti. Naloge so obvezujoče za vse posameznike, saj je bil to tudi prvotni namen ustanovitve skupine. Zato tudi ni mogoče, da bi naloge namesto nas izpolnil nekdo drug. Že v osnovi je to najhujša kršitev, za katero so predvidene hude sankcije, saj gre v tem primeru za delovanje proti sobojevnikom, ki so na enaki poti. Najmanj, kar se lahko zgodi,, je da izgubimo možnost popraviti stvari, kar pomeni, da nam je naloga odvzeta. Zato nikoli ne smemo delovati proti sobojevnikom, saj smo eno z njimi in oni so eno z nami. Treba se je zavedati, da so naloge, ki so nam dane z višjih ravni z namenom, in sicer pomagajo pri širjenju znanja in osvoboditvi Zemlje. Zato je priporočljivo, da se usmerimo vase, v svoj lastni dvig in napredek, saj se energija našega planeta izredno hitro dviguje, saj gremo vsi skupaj kot človeštvo nepovratno v peto dimenzijo.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.