Bolj ko se osvobajamo, večjo potrebo oziroma željo čutimo po svobodi. Svoboda je naravno stanje vsakega bitja. Vendar to ne pomeni, da zapustimo vse in delamo vse, kar hočemo. Kadar so vezi med dvema dušama premočne, je potrebna tudi fizična ločitev, saj v nasprotnem primeru naredimo več škode kot koristi. Vendar se to zgodi takrat, ko nekdo hoče svobodo, drugi pa ne. Takrat življenje poskrbi za najboljši možni razplet v korist obeh duš. Kadar pa je v proces osvobajanja vključenih več posameznikov, takrat se upoštevajo koristi vseh in ne samo enega. Lahko se nam zdi, da ne napredujemo tako hitro kot bi morali, vendar je treba upoštevati vse duše, ki so v procesu.

Beseda  Tantra pomeni, da lahko z razširjenim pogledom oziroma s širitvijo zavesti, ki presega okvire časa in prostora, pogledamo v bližnjo ali daljno preteklost z namenom, da razrešimo probleme tukaj in zdaj. Da se zavedamo, da smo tukaj in zdaj v takšnih okoliščinah zaradi naših preteklih dejanj. Da so naša življenja točno takšna, kakršna morajo biti zaradi preteklih misli, besed in dejanj. Lekcijo bomo ponavljali tako dolgo, dokler je ne bomo razumeli in ozavestili. In šele ko bomo razumeli globlji pomen, se bomo lahko premaknili na novo raven zavedanja. Zato je zelo pomembno, da če želimo priti do odgovorov na določena vprašanja o svojem življenju, moramo pogledati globoko vase. Vse je v nas. To je tudi osnovni princip Tantre.

Proces osvobajanja je proces zdravljenja naše duše. Da postanemo eno s samim seboj, celoviti, dovršeni. Zdravljenje duše pomeni, da razumemo sebe in svoje življenje, in da se zavedamo vzrokov, ki so pripeljali do naših odločitev, naše odločitve pa do naših dejanj. Smo sočutni do sebe in se imamo radi takšne, kot smo v danem trenutku. In ko smo sočutni do sebe, smo lahko tudi do drugih. To je eno izmed glavnih učenj Tantre. Sočutnost. Da se zavedamo, da smo ravnali tako, kot smo najbolje vedeli in znali. In tudi drugi ljudje ravnajo v skladu sami s seboj. Dejanja, ki jih počnemo mi sami, so dejanja, ki jih počnemo izključno zaradi sebe, prav tako odločitve sprejemamo v skladu sami s seboj in smo tudi odgovorni za posledice, ki nastanejo v zvezi z nami. Tudi o tem uči pot Svobode. Prevzeti vso odgovornost za svoje življenje. Samo mi ga živimo in imamo tudi moč, da ga spremenimo. Lahko izboljšamo odnose v službi ali doma, izboljšamo zdravstveno in finančno stanje. Vendar je potrebno, da delamo na sebi, saj s tem dvigujemo energijo, posledično pa se nam odpira tudi pot za razrešitev naših težav.

Dvig duše je možen samo, če opravljamo naloge, ki so nam bile dane z višjih ravni. V nasprotnem primeru ne moremo opraviti prehoda iz teme v svetlobo, saj se dvig dogaja vzporedno z opravljanjem naših nalog. In posledično se tudi osvobajamo. Zato je zelo pomembno, da prevzamemo vso odgovornost za svoje življenje, kar pomeni, da se v življenju soočimo z vsem, kar nam le-ta prinaša. Beg ni nikoli rešitev, saj bomo slej ko prej prišli do točke, ko se bomo morali soočiti z vsem, pred čim smo pobegnili.

Prav tako Tantra uči tudi o primerjanju. Nikoli in nikdar se ne primerjamo z drugimi, saj v tem primeru poveličujemo oziroma podcenjujemo ali sebe ali druge. Vsi smo eno, kar pomeni, da za vse velja enako. Pomembno je, kdo smo, in ne, kaj imamo. Vedno bo nekdo, ki bo mlajši od nas, imel “boljši” avto, imel družino, mi pa ne itd. Še vedno smo v osnovi mi. Bit oziroma duša, ki potuje skozi nešteto življenj, da bi se na koncu združila s Stvarnikom. Duša, ki je nesmrtna.

Bistvo Tantre je učenje o pravilni povezavi dveh ali več duš. Pravilna povezava pomeni pravilno komunikacijo med ljudmi. Da poslušamo in da tudi slišimo. Najprej prvi pove, kar želi in čuti, ne da ga sogovornik, ki je v tem primeru poslušalec, prekinja. Ko prvi konča, je beseda dana sogovorniku, kar pomeni, da prvi zdaj samo posluša in sprejema, je v vlogi poslušalca. Ko smo v vlogi prve ali druge osebe, pomeni, da smo navzoči z vsem svojim bitjem, z vso dušo pri izražanju oziroma poslušanju. Samo tako lahko resnično začutimo sebe in osebo, ki je poleg nas, smo resnično povezani. Na neki ravni smo eno, saj osebo začutimo v duši.

Vendar samo v primerih pravilne povezave ohranimo svoje in sogovornikovo dostojanstvo. Pogosto pa je to zelo težko doseči, še posebej v primerih, ko gre za neizražena, potlačena čustva. Kadar je pravilna povezava med dvema oziroma več dušami nemogoča, življenje poskrbi za nadaljnji potek dogodkov. Pravilna povezava vedno poteka na srčni čakri, še posebej v primeru povezave med moškim in žensko, in sicer brez spolne združitve. Osnova srčne čakre je resnica, zaupanje, iskrenost, prijateljstvo, spoštovanje, sprejemanje. Do svobode in do znanja je mogoče priti s pravilno povezavo, saj samo tako lahko pravilno razumemo znanje. To je eden izmed pogojev, da lahko pridemo do svobode. Naslednji pogoj je čiščenje karme in izpolnjevanje svojih nalog, ki so nam dane z višjih ravni.

Proces osvoboditve vedno poteka na ravni srčne čakre. Za vsak odnos, ki ga imamo z drugimi ljudmi, sploh pa sami s seboj, je bistveno, da poteka na četrti čakri, na ravni srca. Tu se dogajajo največje spremembe, saj je od delovanja srčne čakre odvisno, kakšne odnose imamo. Pomembno je, da odpiramo svoje srce. Tako kot zaključimo neki odnos, tako bomo tudi vstopili v novega. Zato je bistveno, da se odnosi zaključujejo na srčni ravni. Tudi če nas drugi ljudje ne morejo sprejeti takšne, kot smo, je pomembno, da se zavedamo, da je nesprejemanje povezano z njimi. Za nas je pomembno, da znamo sprejemati, spuščati in odpuščati. To je bistvo svobode.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

Kontaktiraj nas!

Magičnost gibanja

    MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.