Sanat Kumara je napredno duhovno bitje na deveti dimenziji. Je vodja Duhovne hierarhije in zaščitnik tantričnega znanja. Tantra je sveto znanje, ki vodi učence prek posvetitve do samouresničenja. Zato Tantri pravimo tudi posvečeno sveto znanje. Je eno izmed skrivnih učenj, do katerega so imeli dostop samo določeni posamezniki, saj jim je bilo to znanje dano z namenom duhovne osvoboditve. Pogoja, da so lahko prišli do znanja, sta bila popolna poslušnost in predanost Božjemu. V nasprotnem primeru je prišlo do zlorabe znanja, ki se je na koncu velikokrat končala tudi s smrtjo, ki je samo prehod v novo utelešenje. Največja past, v katero se učenec lahko ujame, je prepričanje, da osvoboditev poteka s spolnostjo. Nikoli in nikdar. Osvoboditev poteka z dvigovanjem energije, čiščenjem spolne čakre in ponavljanjem določenih manter. Tantra je specifično znanje, pri katerem je izredno pomembna spolna vzdržnost. Ravno zaradi tega je bilo resničnih učencev zelo malo, saj je spolna vzdržnost pripomogla k zelo hitremu dvigu energije. Pomembna je bila tudi učenčeva iskrenost. Če učenec ni bil iskren do sebe, tudi do resnice ni mogel priti, saj si je z resnico odpiral pot k Božjemu.

Osnova Tantre je odpuščanje. Samo človek, ki zna odpuščati, ima odprta vrata k božanskemu. Odpustiti je treba vse. Vse zamere, ki jih imamo v sebi. Ljudje si med seboj marsikaj povemo in naredimo. Včasih nas stvari razveselijo, velikokrat nas hudo prizadenejo in razžalostijo. To so v resnici največji blagoslovi za rast naše duše. Rastemo skozi bolečino in odpuščanje. V največjih globinah svoje duše srečamo Sebe. Soočeni smo z breznom dna, v katerem velikokrat ne vidimo izhoda. Bolj ko gremo v globino samega sebe, večja je bolečina. Z bolečino se je treba soočiti. Samo tako lahko pozdravimo ranjeni del, ki je v nas. Z vsakim ranjenim delom, ki ga odpustimo, pozdravimo delček svoje duše. Beg ni nikoli rešitev, saj bomo prej ali slej prišli do iste točke. Pomembno je, da se ne ustavimo, ampak gremo naprej. Bolečina je tukaj z razlogom. Da jo osvobodimo. Osvobajamo se košček za koščkom in postajamo celoviti. Znati moramo odpuščati, saj je to najbližja pot do Svobode. Svoboda je stanje miru in tišine. Prihaja iz naše notranjosti, ne glede na okoliščine, v katerih se znajdemo. Treba je odpustiti in dopustiti, da se proces odvije do konca.

Tantra je pot Odpuščanja. Odpustiti vse ranjene dele naše duše, da postanemo celoviti, dovršeni. Samo takšnim dušam se bodo odprla vrata Božjega Kraljestva. Takšno filozofijo uči večina religij po svetu. Vsem je skupno eno. Združitev z Njim. Z Bogom v sebi. Kajti On je Jaz, Jaz sem On. Nikoli nismo bili ločeni od Njega in nikoli ne bomo. Ločitev je samo iluzija, privid, plod našega uma. Globoko v sebi vemo, da smo eno z Njim. To je božanska ljubezen. Ljubezen, ki ljubi vse enako: naše prijatelje in »sovražnike«, ljudi, ki smo jih mi prizadeli in ki so prizadeli nas, otroke, starejše in tiste, ki so na kakršen koli način fizično ali duševno prizadeti ter umirajoči. Vsi smo Eno, saj prihajamo iz istega Izvora. Samo um ločuje, srce sprejema vse enako, ne glede na položaj in status posameznika, spol, veroizpoved. Dejanja, ki jih storimo mi ali drugi ljudje in ki nas prizadenejo, so dejanja, storjena v stanju ločenosti, ki je samo utvara. Če smo eno z Njim, ne bomo škodovali ne sebi, še manj drugim. Pozdraviti je treba Dušo vsakega posameznika. Gonilna sila v človeku je Duša, ki je neumrljiva, je večna in prehaja iz življenja v življenje. Ob smrti propade telo, Duša nikoli.

Spustiti pomeni odpustiti. Odpustiti ne pomeni pozabiti. Vsi nosimo v sebi dušni zapis, v katerem so zapisane lekcije, ki se jih moramo naučiti. Samo z osvojitvijo lekcije lahko gremo naprej. Lahko je odpustiti drugim, težje je odpustiti sebi. Tantra je pot spoznavanja sebe in učenje brezpogojne ljubezni. Imeti se rad, ko ni vse tako, kot si želimo, ko nam življenje pokaže tudi temno stran. Ni teme brez svetlobe in ni svetlobe brez teme. Pomembno je, da znamo razlikovati. So stvari v našem življenju, ki jih lahko popravimo, nekaterih pa ne moremo, ne glede na to, kako se trudimo. Takrat je pomembno, da smo do sebe sočutni, se brezpogojno sprejmemo takšne, kot smo, in si odpustimo. Zavedati se je treba, da nekatere lekcije preprosto potrebujemo za svojo duhovno rast. Samo z izkušnjami, ki jih pridobivamo v življenju, rastemo in napredujemo kot duše. Tudi to je Tantra. Da se zavedamo, da je vse z določenim namenom, da smo ljudje, ki se učimo na napakah, ki so samo izkušnje. Pomemben je nauk, ki ga osvojimo.

Sanat Kumara je zaščitnik in zavetnik duš, ki so izbrale pot Svobode. To je ena izmed najtežjih poti, zato ni veliko učencev, ki bi vztrajali do konca. Treba se je odreči marsičemu, saj je pot Svobode velikokrat neizprosna. Si ali nisi na poti. Tu ni dvojnosti. Ogromno stvari je potrebno preseči, vse, kar je bilo naučenega pozabiti in delovati iz srca. Zase in druge. Ni prostora za sebičnost in egoizem, ampak iskreno delovanje v smeri pomoči sebi in drugim. Zato nad učenci, ki so se podali na pot Svobode bdi Sanat Kumara, jih usmerja, ščiti in varuje, da bodo varno prispeli na končni cilj. Cilj je Svoboda. Vsakršno delovanje, ki je usmerjeno proti učencem te poti, je že v osnovi preprečeno. Kot že povedano, je pot zelo težka in strma, saj do konca pridejo resnično samo najbolj močne duše. Da je vse tako, kot mora biti, skrbi Duhovna hierarhija, katere vodja je Sanat Kumara. Pogoj, da smo lahko na poti Svobode, je izpolnitev nalog, ki so nam dane z višjih ravni. Če posamezniki svojih obveznosti ne vzamejo resno, potem ne morejo biti učenci te poti. Za vse velja enako, ne glede na položaj posameznikov, ki skupaj sodelujejo pri uresničitvi skupne naloge. V okviru te pa jim je dodeljena tudi posamična, odvisno od dušnega načrta vsakega posameznika. Zato se k nalogam pristopi resno in odgovorno, saj so dane posameznikom ob pravem času. Zelo je pomembno, da se vsak zase zaveda odgovornosti, ki jo prinaša določena obveznost, saj so te enakovredne, razlika je samo v funkciji. Nekatere so bolj vidne od drugih. To pomeni večjo odgovornost, nikoli večvrednost. Dolžnosti, ki jih moramo izpolniti, so dane posameznim dušam glede na energijo, ki jo imajo. Večjo odgovornost imajo duše, ki imajo večjo moč pomagati sebi in drugim. Vsaka zloraba moči se kaznuje oziroma prinaša določene posledice. Moč je dana posamezniku za izpolnitev njegovih dolžnosti. Nalog drugega ne moremo nikoli izpolniti, saj že v osnovi nimamo za to primerne energije oziroma moči za njeno izpolnitev. Vsaka duša lahko in mora izpolniti samo svojo nalogo. V nasprotnem primeru je vsak sam odgovoren za posledice, ki nastanejo ob neizpolnjevanju svojih dolžnosti.

Sanat Kumara je izredno strog in nepopustljiv pri uresničevanju dušnega načrta vsakega posameznika. Treba je biti discipliniran in potrpežljiv, še posebno takrat, ko ne gre vse po načrtu. Je zelo milosten in deluje v dobro duhovnega razvoja duš, ki so na poti Svobode. Pomembne kvalitete so vztrajnost, disciplina in potrpežljivost ter sposobnost posameznika, da dovoli, da se zgodi, kar se mora. Vse ob svojem času.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.