V hinduizmu obstajajo tri božanstva: Brahma, Vishnu in Shiva. Najvišji od najvišjega je Brahma, Stvarnik vesoljstva. Vsak izmed treh vrhovnih božanstev je imel svojo vlogo. O tem učijo tudi Vede, kot prvotno sveto znanje. Vede so osnova oziroma temelj za nadaljnja znanja.

Vsa tri znanja: Vede, Bhagavad-Gita in Tantra so znanja, do katerih lahko dostopamo samo, če je srčna čakra pravilno odprta, s tem da se pri Tantri osvobaja preko znanja in izkušenj, možno pa je tudi preko spolnosti, vendar samo v primeru, če sta partnerja med seboj kompatibilna in da sta duši že zelo visoko duhovno razviti.

Če želimo priti do teh znanj, ko še energije nismo dvignili do srčne čakre, se to znanje velikokrat nevede zlorabi, saj ga razumemo z vidika nižjega razvoja zavesti. Zato je tako pomembno, da pridemo do svojega srca. Osnova Tantre oziroma poti Svobode je čutenje in sprejemanje vsega, kar je. Spoštovanje sebe in vseh živih bitij. Ko spoštujemo sebe, lahko tudi druge. Zato je resnično zelo pomembno, da odpiramo svoje srce. In šele ko čutimo sebe, lahko čutimo in se povežemo tudi z drugimi ljudmi. Potrebno je utišati um ter v celoti delovati iz srca. Samo tako lahko pridemo do svobode. Svoboda je v srcu vsakega posameznika. Potrebno je doseči stanje notranje tišine.

Tantra je pot, ki zahteva ogromno časa, saj gre za vedo, ki uči o celovitosti naše Biti. Da postanemo eno in se zlijemo s Stvarnikom. Tega ni niti pri Vedah in tudi ne pri Bhagavad-Giti. Zato je Tantra eno izmed najbolj nerazumljenih znanj, saj jo ljudje velikokrat enačijo s spolnostjo. Spolnost v okviru Tantre je domena mojstrov. Osnova Tantre je zlitje s samim seboj, nato pa še s Stvarnikom. Da postanemo eno z vsem, kar je. Da postanemo celoviti, dovršeni. In šele ko postanemo dovršeni, se lahko zlijemo z drugo polovico, kar pomeni moški z žensko in ženska z moškim. Ampak to je resnično v domeni mojstrov. Najprej je treba uravnovesiti sebe v vseh vidikih življenja.

Pot Svobode je pot Odpuščanja. Odpuščanje sebi in drugim. Odpiranje srca. Plavati s tokom življenja. Biti tukaj in zdaj ter delovati v skladu sam s seboj. In to je svoboda duha. Biti usklajen sam s seboj in spoznavati sebe. Ko spoznavamo sebe lahko spoznavamo tudi druge ljudi. Največkrat so nam drugi ljudje samo močno ogledalo. Ga znamo sprejeti, pogledati globoko vase in ozavestiti določene stvari pri sebi? To je bistvo Tantre. Začeti pri sebi, kajti sprememba pride od znotraj. Samo mi smo tisti, ki se lahko spremenimo. In ko se spremenimo od znotraj, lahko bi temu rekli sprememba v srcu, pride tudi do spremembe v zunanjem fizičnem svetu, saj je vse med seboj povezano. Vse je eno, ker je vseeno.

Tantra uči tudi o razreševanju konfliktov oziroma sporov med posamezniki. Če imata npr. oseba A in oseba B konflikt, ga rešujeta sami, brez posredovanja drugih. Če ga ne zmoreta ali ne znata rešiti, šele takrat nastopi oseba C, ki pa je v tem primeru samo opazovalec, kar pomeni, da se ne postavlja na nobeno stran, temveč je nevtralna. Če ni nevtralna, lahko na primer stopi na stran osebe A in popolnoma narobe razume situacijo ter ravna v skladu s tem, kar razume. Zato je pri Tantri izredno pomembno, da se zadeva v omenjenem primeru rešuje samo med osebo A in B, saj sta samo ti dve osebi vpleteni v spor, kar pomeni, da je tudi njuna odgovornost, da ga razrešita sami. Povevdano drugače, moč za razrešitev problema je dana osebi A in B, saj sta ti dve osebi v konfiktu, torej imata tudi moč in odgovornost za njegovo razrešitev. Če ga katera izmed oseb ne želi razrešiti, življenje poskrbi za nadaljnji razplet dogodkov.

Tantra je v bistvu zelo kompleksna in natančna veda, saj odreže vse, kar ni v skladu z našo rastjo oziroma dvigom naše duše. Zato je resnično treba biti zelo pozoren na misli in stremeti k najvišjemu cilju – svobodi. Osvoboditi se iz karmičnega kroga rojstva in smrti ter doseči popolno svobodo. Nirvano oziroma moksho. Razsvetljenje. Mojstrstvo.

Komentiraj

MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.