Tantra je bila skozi zgodovino velikokrat zlorabljena. Prvotni nauki so se izgubili oziroma se ni razumel njihov pomen. Besedila so bila prirejena in spremenjena, kar je pripomoglo k napačnemu razumevanju znanja. Tantra v osnovi pomeni zaupanje sebi, svojemu notranjemu glasu oziroma intuiciji. Da to, kar delamo, delamo v skladu z načrtom svoje duše in v okviru višjega reda. Samo na ta način lahko delujemo v dobro sebe in vseh drugih. Tantra kot veda oziroma znanost ima zelo malo skupnega s spolnostjo in partnerstvom. Je način življenja, ki ga živimo v vsaki inkarnaciji posebej. Da smo usklajeni sami s seboj, v notranji tišini in velikokrat tudi globoko potopljeni v notranji svet, kjer najdemo sami sebe. Bistven je stik s seboj, saj samo na ta način realiziramo svoja najgloblja doživetja. Takšne trenutke največkrat najdemo v naravi, gozdovih, gorah, ob rekah in morju. Pomembna je samota in globlji stik s samim seboj.

Tantra v najširšem smislu pomeni predajo izkušenj v vsaki posamezni inkarnaciji. Da se odvežemo od ljudi, stvari, tudi od hišnih ljubljenčkov, če jih imamo. Da se ne poistovetimo z njimi, ampak stvari samo spustimo skozi sebe. Sprejemanje in spuščanje. Samo tako lahko napredujemo v svoji evoluciji. V vsaki inkarnaciji, ki jo živimo, so izkušnje in lekcije drugačne, saj bi s ponovitvijo starih lekcij zelo nazadovali. Potrebno je, da gremo naprej. Z vero in pogumom. Tudi to je tantra. Delovati kljub strahu in zaupati v svoje danosti in zmogljivosti. Dobimo toliko, kolikor zmoremo. Nekdo več, drugi manj, odvisno od dušnega načrta posameznika. Primerjanje resnično ni na mestu, saj ne poznamo dušnega načrta drugih posameznikov. Bistvo smo mi sami in naš napredek, seveda v skladu z višjim redom. Vse se zgodi ob pravem času, še posebno dvig duše vsakega izmed nas. Zato ne moremo ničesar izsiliti, saj najbolj škodimo sebi. Tantra zelo poudarja duhovno rast.  Zato se tudi rodimo v določeno družino, ki nam nudi točno takšno okolje, ki ga potrebujemo za svoj duhovni razvoj. In temu življenje sledi.

Tantra uči tudi o pravilni uporabi spolne energije. Spolna energija je ustvarjalna energija. Če spolna čakra ne deluje pravilno ali so na njej blokade, lahko povzroči pravo katastrofo v našem življenju. Zato moramo biti zelo pozorni, kaj delamo s svojo spolno energijo, da je pretočna in usmerjena v prave in ustvarjalne stvari, ki nas krepijo in nam vračajo moč. To pa je odvisno od vsakega posameznika.

Umetnost tantričnega znanja je, da lahko to znanje uporabljamo v vsaki inkarnaciji, ki jo živimo. Bistven je odnos do sebe, življenja in vsega okrog nas. Da znamo pravilno pogledati na situacije in jih v skladu s pravilnim pogledom tudi primerno reševati. Če se to znanje uporablja na spolni čakri, lahko pripelje do prehitre smrti, ki je samo prehod v drugo dimenzijo. Če pa je tantrično znanje pravilno uporabljeno, pa vodi v svobodo. Zato je pri tantri izredno pomembno, da odpiramo svoje srce, saj samo s pravilnim, srčnim pristopom do življenja lahko pravilno ocenimo situacije in temu primerno tudi ravnamo. To je bistvo prvotne tantre. Pravilen, odprt, iskren odnos do sebe in življenja, ki vodi v svobodo. Pravilno odprta spolna čakra vodi do pravilnega odpiranja srčne čakre. Če spolna čakra ne deluje pravilno, potem tudi srčna čakra ne, saj sta obe med seboj zelo povezani. Zato je pri tantričnem načinu življenja izredno pomembno čiščenje spolne čakre, ki v povezavi s pravilno odprto srčno čakro pripelje do svobode.

Prav tako je bistvenega pomena zaupanje v Višjo silo, Boga, Absolut, Stvarnika, Univerzum, kakor koli poimenujemo Ustvarjalno silo. Zelo je pomembno tudi zavedanje, da se vse zgodi z določenim namenom. Z namenom rasti naše duše. Šele po res hudih preizkušnjah, ki jih doživlja vsak izmed, nas spoznamo, kdo v resnici smo. Bitja Svetlobe.

Aleksandra Jamnik

Komentiraj

Kontaktiraj nas!

Magičnost gibanja

    MAIA MEDIA © 2021. All Rights Reserved.